header2015

Het spreekuur

Diëtistenpraktijk Bert Snijder gaat als volgt te werk:

  • door heldere uitleg worden uw inzichten ten aanzien van voeding en gezondheid vergroot;
  • u ontvangt door Diëtistenpraktijk Bert Snijder ontwikkelde schriftelijke informatie die op u persoonlijk is toegesneden;
  • deze schriftelijke informatie is kort, bondig, helder en prettig leesbaar;
  • de informatie is actueel, praktisch en rijk aan tips;
  • u komt aan de weet wat goede en minder goede voedingsmiddelenkeuzes zijn;
  • indien gewenst ontvangt u een voor u persoonlijk gemaakt dagmenu;
  • u krijgt volop de gelegenheid vragen te stellen;
  • u kunt uw vragen illustreren door bijvoorbeeld (lege) verpakkingen mee te brengen;
  • door een ‘stok achter de deur’ te zijn voor degene die dat wenst.


Lengte van de gesprekken bij benadering:

Consult   Duur
Intakegesprek/eerste consult   45 tot 60 minuten
Tweede consult   30 minuten
Overige vervolgconsulten   15 minuten


   
   


   
 
   

Algemeen

Diëtetiek

Sportdiëtetiek