header2015

Vergoedingen en kosten voeding bij sport

Basisverzekering

In 2019 heeft u recht op 180 minuten dieetbegeleiding door een diëtist.

Bij diabetes type 2, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, is er géén limiet op het aantal behandeluren per jaar, mits Diëtistenpraktijk Bert Snijder formele samenwerkingsafspraken met uw huisarts heeft.

Eigen risico

  • Het eigen risico basisverzekering is niet van toepassing als je jonger dan 18 jaar bent.
  • Het eigen risico basisiverzekering is van toepassing als u 18 jaar of ouder bent.
  • Het eigen risico basisiverzekering is niet van toepassing bij diabetes type 2, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, mits Diëtistenpraktijk Bert Snijder formele samenwerkingsafspraken met uw huisarts heeft.
  • Het eigen risico is niet van toepassing op uw aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de begeleiding door de diëtist. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Tarieven bij zelf betalen:

De consulttarieven zijn gebaseerd op een prijs van €18,50 per kwartier.

Consult Duur consult
Eerste consult 60 minuten
Tweede consult 30 minuten
Vervolgconsult  30 minuten
Vervolgconsult kort/telefonisch consult 15 minuten

 

Naast de behandeltijd van de consulten wordt ook tijd voor individueel dieetvoorschrift berekend. Dit is het eerste consult 30 minuten en het tweede consult 15 minuten.

Verwijzing:

Er is een verwijsbriefje van een (huis)arts nodig, indien:

  • u verwezen wordt voor dieetadviezen bij diabetes type 2 of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of COPD, mits Diëtistenpraktijk Bert Snijder formele samenwerkingsafspraken met uw huisarts heeft;
  • de kosten vergoedt worden vanuit de aanvullende verzekeringen van CZ, Delta Lloyd, FBTO, Friesland, Kiemer, Ohra, PNO, Salland of United Insurance.

Afmelden voor een afspraak:

Bij wegblijven zonder minimaal 24 uur van tevoren te hebben afgezegd, worden kosten in rekening gebracht. Uw verzekering vergoedt dit niet.

Voorlichtingsbijeenkomsten, gastlessen, lezingen en seminars:

Hiervoor gelden maattarieven exclusief reiskosten en reistijd.

Algemeen

Diëtetiek

Sportdiëtetiek